ePangkat - Sistem Kenaikan PangkatePangkat - Sistem Kenaikan Pangkat

ePangkat merupakan Semakan Online Sistem kenaikan Pangkat KPM

Antara Objekti ePangkat adalah
- Mengautomasikan semua proses dan operasi urusan pemangkuan, kenaikan pangkat,
penempatan pemangkuan dan pertukaran jawatan kenaikan pangkat.
- Membolehkan perancangan urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, 
penempatan pemangkuan, pertukaran jawatan kenaikan pangkat dilaksanakan
dengan cepat dan tepat pada waktunya.
- membudayakan sistem kerja semua urusan naik pangkat yang cekap
dan sistematik melalui aplikasi teknologi maklumat
dan komunikasi ICT.
- Memupuk rasa tanggungjawap untuk mengemaskini dan
melengkapkan data-data naik pangkat dari setiap peringkat.
- Menyediakan satu sistem maklumat kenaikan pangkat
yang fleksibel dan terkemas kini bagi
memenuhi keperluan warga KPM dan stakeholders

Ciri Ciri ePangkat
ePangkat Sistem Kenaikan Pangkat KPM

sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak tentang 
ePangkat Sistem Kenaikan Pangkat KPM anda boleh rujuk

sekiranya ingin mendaftar sebagai pengguna baru
anda boleh rujuk di ePangkat Daftar

Sebarang permasalahan atau pertanyaan mengenai urusan kenaikan pangkat sila rujuk kehttp://www.moe.gov.my/naikpangkat 

untuk maklumat lanjut anda boleh rujuk di...


No comments

Powered by Blogger.